Seikkailijan ja kiipeilijän ensiapukurssi 

Ajankohta ja paikka:

Tällä hetkellä ei aikataulutettua kurssipäivää

Lauttasaari, Helsinki

Hinta: 159 € / henkilö (sis. ALV 24 %)
 

Varaa paikkasi verkkokaupasta 

Kiipeilijän ensiapukurssi on räätälöity ensiavun peruskurssiksi kaikille kiipeilyä harrastaville henkilöille. Vaikka kurssi on sovellettu kiipeilyn maailmaan, sopii se mainiosti myös muiden vaativien ulkoilmalajien harrastajille (rando/off-piste -hiihto, vuoristo- ja tunturivaellus, maastopyöräily jne.)

Kurssi koostuu ennakkotehtävistä (6 h) ja tiiviistä lähiopetuksesta (10 h). Kiipeilijän ensiapukurssi noudattaa keskeisiltä sisällöiltään SPR EA1 ja EA2 -kursseja, mutta se on sovellettu vahvasti kiipeilyn ja luonnossa liikkumisen maailmaan. Kaikki ensiapukurssimme läpäisseet saavat todistuksen, josta käy ilmi moduulin keskeisimmät sisällöt ja tilanteet, joihin kurssi antaa valmiudet toimia.

Ensiapukurssimme käy työturvallisuuslain (738/2002) 46 § tarkoittamana ensiapukoulutuksena. Eli kurssista saa lain tarkoittaman pätevyyden ja siitä saatu todistus on pätevä osoitus työnantajalle että henkilö on käynyt ensiapukoulutuksen joka sisältää vähintään Suomen Punaisen ristin ensiapukoulutuksen peruskurssin sisällöt (josta siis SPR käyttää myös nimitystä EA1). 

Kurssilla käydään läpi valikoituja kiipeilijän todennäköisemmin kohtaamia ensiapua vaativia tiloja lievistä henkeä uhkaaviin ja harjoitellaan käytännön ensiaputaitoja. Kurssilla paneudutaan turvallisuusajattelun perusteisiin, kiipeilyonnettomuuksien ennaltaehkäisyn keinoihin ja onnettomuustilanteissa toimimiseen. Kurssi sisältää perustietoa mm. elottomuudesta, tajuttomuudesta, hengitysvaikeudesta, vammautumisesta, alilämpöisyydestä ja näiden ensiavusta, onnettomuustilanteessa toimimisesta sekä kiipeilijän varustautumisesta näiden ongelmatilanteiden varalle.
 
Kurssilla harjoitellaan myös loukkaantuneen hätäsiirtämistä sekä pohditaan erilaisia taktiikoita terveydellisiin ongelmatilanteisiin, jotka tapahtuvat kaukana muualta saapuvasta avusta.

Kurssin hinta sisältää ennakkotehtävät, lähiopetuksen, kurssimateriaalin sekä kiipeily- ja muiden erikoisvarusteiden vuokran. Aikataulutetut kurssimme järjestetään sisätiloissa Helsingin Lauttasaaressa, ja ryhmätilauksen ollessa kyseessä kurssipaikka voidaan sopia joustavasti.

Järjestämme kursseja myös joustavasti kiinnostuksen mukaan - jos kurssia ei ole aikataulutettu tai kurssiajankohta ei sovi niin ilmoittaudu kiinnostuneeksi, otamme yhteyttä kun seuraava kurssi järjestetään.


Kiipeilijän pelastustekniikat - kurssi


Hinta: 159 € / henkilö (sis. ALV 24 %)
 

Su 23.10.2016,  pääkaupunkiseutu

Varaa paikkasi verkkokaupasta

Järjestämme päivän mittaisen kalliokiipeilyn pelastuskurssin. 

Pelastustekniikoiden opettelu aloitetaan yhden köydenpituuden mittaisilla reiteillä. Opitut taidot ovat pohja vaativammille tekniikoille, jotka soveltuvat usean köydenpituuden mittaisille reiteille.

Kurssilla harjoitellaan yhden köydenpituuden mittaisilla reiteillä, Suomessa ja ulkomailla, tapahtuvassa kiipeilytoiminnassa mahdollisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä ja ratkaisuvaihtoehtoja. Kurssilla edetään yksinkertaisista tekniikoista ja tilanteista yhä monimutkaisempiin.

Kurssilla harjoiteltavia tekniikoita ovat mm. varmistuslaitteesta irrottautuminen, loukkaantuneen tukeminen ja siirtäminen kiipeilyseinämällä, kiipeilijän auttaminen ylhäältä varmistettaessa, laskeutumisen ongelmatilanteet ja köyttä pitkin nouseminen.
Kurssilla harjoitellaan myös loukkaantuneen siirtämistä kiipeilyvarusteita tai muita tilapäisvälineitä apuna käyttäen. Kurssi soveltuu hyvin sekä aloittelevalle että jo pidemmälle ehtineelle kallio- tai jääkiipeilijälle. Kurssisisällöt voivat vaihdella yksilöllisesti osallistujien kiipeilykokemuksesta ja –taidosta riippuen.

Kurssin hinta sisältää ennakkotehtävät, yhden päivän käytännön harjoittelua, sekä kiipeily- ja muiden erikoisvarusteiden vuokran. Kurssilaisella tulee olla sääolosuhteisiin soveltuva vaatetus sekä henkilökohtaiset kiipeilyvarusteet. Kurssien pitopaikat vaihtelevat ja ovat ryhmätilauksissa erikseen sovittavissa.

Järjestämme kursseja myös joustavasti kiinnostuksen mukaan - jos kurssia ei ole aikataulutettu tai kurssiajankohta ei sovi niin ilmoittaudu kiinnostuneeksi, otamme yhteyttä kun seuraava kurssi järjestetään.

Multipitch – kiipeilijän turvallisuuskurssi

Hinta: 290 € / henkilö (sis. ALV 24 %)

Tällä hetkellä ei ole aikataulutettua kurssia

Järjestämme kahden päivän kalliokiipeilyn pelastuskurssin joka sisältää kiipeilijän pelastustekniikat kurssin sekä multi pitch kiipeilijän pelastuskurssin sisällöt


Multipitch-kiipeilijän turvallisuuskurssi on luonnollinen jatke Kiipeilijän ensiapu ja Kiipeilijän pelastustekniikat -kursseille. Kurssi kokoaa aikaisempien moduulien tiedot ja taidot yhteen ja antaa eväitä vaikeampiin kiipeilijän mahdollisesti kohtaamiin ongelmatilanteisiin. Yksipäiväinen kurssi on tarkoitettu alaköysikiipeilyä harrastaville henkilöille, jotka haluavat oppia onnettomuus- tai muissa poikkeustilanteissa tarvittavia pelastustekniikoita useamman köydenpituuden mittaisilla kiipeilyreiteillä.

Pidempiä reittejä kiivetessä ei ulkopuolisen avun saanti tyypillisesti ole mitenkään varmaa, eikä edes kovinkaan todennäköistä useissa kohteissa ympäri maailmaa. Multipitch-kiipeilyyn kuuluu oleellisesti ajatus siitä että, kiipeilijän on pystyttävä itsenäisesti pelastamaan itsensä, ja tämä samainen ajatus vaikuttaa vahvasti myös kurssillamme opetettavien taktiikoiden ja tekniikoiden taustalla. Kurssilla opeteltavia keskeisimpiä sisältöjä ovat kiipeilysuunnitelman teko, jatkuvan riskiarvion ja oikeiden ratkaisuiden tekeminen sekä varmistajan, liidaajan ja kakkosen pelastaminen sekä näihin liittyvät köysitekniikat. Lisäksi harjoitellaan uhrin tukemista ja siirtämistä jyrkillä pinnoilla. Teoriassa käydään läpi myös hieman korkean ilmanalan kiipeilyyn liittyviä yleisempiä terveydellisiä näkökohtia. 

Multipitch-kiipeilijän turvallisuusmoduuli III on vaativa jatkokurssi. Olet valmis kurssille, kun olet käynyt moduulit I ja II sekä harrastanut aktiivisesti alaköysikiipeilyä ulkona vähintään kolmen vuoden ajan ja hallitset hyvin kalliokiipeilyn perus- ja jatkokurssien sisällöt.

Kurssin hinta sisältää ennakkotehtävät, yhden päivän käytännön harjoittelua, sekä kiipeily- ja muiden erikoisvarusteiden vuokran. Kurssilaisella tulee olla sääolosuhteisiin soveltuva vaatetus sekä henkilökohtaiset kiipeilyvarusteet. Kurssien pitopaikat vaihtelevat ja ovat ryhmätilauksissa erikseen sovittavissa.

Järjestämme kursseja myös joustavasti kiinnostuksen mukaan - jos kurssia ei ole aikataulutettu tai kurssiajankohta ei sovi niin ilmoittaudu kiinnostuneeksi, otamme yhteyttä kun seuraava kurssi järjestetään.

Kiipeilijän turvallisuuskoulutuksen kokonaisuus, moduulit I-III

Adventure Partners tarjoaa ainoana toimijana Suomessa kattavan ja ainutlaatuisen kiipeilijän turvallisuuskoulutuskokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluvilla kursseilla käsitellään kiipeilijän kannalta juuri oikeita asioita, esimerkiksi onnettomuustilanteissa tärkeät päätöksentekoon liittyvät tekijät, miten toimitaan ja miksi, käsitellään syvällisesti käytännön esimerkkien avulla.

Kiipeilijän ensiapukurssin sisältö noudattaa keskeisiltä teemoiltaan SPR EA1 ja EA2 sisältöjä, mutta sovellettuna vahvasti kiipeilyn ja luonnossa liikkumisen maailmaan. Kouluttajamme ovat useita vuosia ammatikseen terveydenhuollossa toimineita ja monipuolisen kiipeilykokemuksen omaavia. Kunkin moduulin kouluttajat ovat oman taustansa kautta erikoistuneita juuri omaan moduuliinsa.

Kiipeilijöille suunnattu turvallisuuskoulutuksen kokonaisuus muodostuu ensiapu- ja pelastuskoulutusmoduuleista, yhteensä kolmesta toisiaan täydentävästä kurssipäivästä:

Kiipeilijän ensiapu (6 + 10 h)

Kiipeilijän pelastustekniikat (6 + 10 h) ja

Multipitch-kiipeilijän turvallisuus (6 + 10 h) -kursseista.

Moduuleista muodostuu lopulta 48 tunnin oppikokonaisuus erittäin tiivistä ja tehokasta pienryhmäopetusta, jossa teemme paljon käytännön harjoituksia, etenkin pelastustekniikoiden osalta.

Kurssikokonaisuus on suunniteltu siten, että moduulit täydentävät toisiaan. Parhaaseen oppimistulokseen pääset käymällä moduulit järjestyksessä I-III. Moduulit rakentuvat toistensa varaan siten, että moduuleilla II ja III sovelletaan vahvasti käytäntöön edellisten moduulien sisältöjä, joten aikaisemmin opitun tulisi olla hallussa.

Kurssikokonaisuus soveltuu kaikille jää- ja kalliokiipeilyä harrastaville, mutta moduulin I  ja II suorittamista suosittelemme erityisesti pääasiassa yhden köyden pituuden reittejä kotimaassa tai ulkomailla kiipeileville henkilöille. Kaikkien kolmen moduulin suorittamista suosittelemme multipitch-kiipeilijöille. Moduuli I sopii ihan kaikille ulkoilmaharrastajille sellaisenaan, kaikkein eniten hyötyä siitä on kuitenkin kiipeilijälle.

Alaikäraja kursseillemme on 14 vuotta ja kurssikielenä on suomi ellei toisin mainita. Suosittelemme hankkimaan kiipeilyharrastuksen kattavan tapaturmavakuutuksen ennen kiipeilykursseille osallistumista.